loading

Sách, tuyển tập

Những năm tháng theo Thầy : hồi ký thời gian thị giả Thiền sư Thích Nhất Hạnh / Thích Trí Không

Tác giả : Thích Trí Không

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 283 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043614169

Số phân loại : 895.92283403

Chủ đề : 1. Thích Nhất Hạnh, 1926-2022. 2. Hồi ký. 3. Thiền sư. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4808/2023
(VH 5644)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4809/2023
(VH 5644/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top