loading

Luận án, luận văn

Sử dụng công nghệ tế bào thực vật trong cải biến di truyền tế bào chất ở một số cây họ cà (Solanaceae) / Nghiêm Ngọc Minh

Tác giả : Nghiêm Ngọc Minh

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Sinh học

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Chuyển gene -- Tóm tắt. 2. Họ cà -- Di truyền -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Lục lạp -- Di truyền -- Tóm tắt. 5. Nguyên sinh chất -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11398
Phục vụ đọc tại chỗ
Top