loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tổng hợp các chất dị vòng chứa nitrogen sử dụng amorphous carbon mang tâm Acid Bronsted làm xúc tác / Nguyễn Trường Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Phương

Tác giả : Nguyễn Trường Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hoàng Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 168 tờ, viii, 166, [38] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 547.59

Chủ đề : 1. Hợp chất dị vòng. 2. Hợp chất hữu cơ -- Tổng hợp. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nitrogen. 5. CD-ROM.

Top