loading

Luận án, luận văn

Chỉ định cắt đốt nội soi trong bế tắc đường tiết niệu dưới do bướu lành tiền liệt tuyến / Trần Ngọc Sinh

Tác giả : Trần Ngọc Sinh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 216 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm

Số phân loại : 617.463

Chủ đề : 1. Cơ quan tiết niệu -- Phì đại -- Phẫu thuật. 2. Cơ quan tiết niệu -- Phì đại -- Phẫu thuật nội soi. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Tuyến tiền liệt -- Phì đại -- Phẫu thuật. 5. Tuyến tiền liệt -- Phì đại -- Phẫu thuật nội soi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11445
Phục vụ đọc tại chỗ
Top