loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phân loại các đại số Lie giải được với đại số dẫn xuất, căn lũy linh thấp chiều và một vài biểu diễn của chúng / Nguyễn Thị Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Nguyễn Viết Đông

Tác giả : Nguyễn Thị Cẩm Tú ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Nguyễn Viết Đông

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 512.482

Chủ đề : 1. Đại số Lie -- Tóm tắt. 2. Đại số -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Lý thuyết số -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 29029
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top