loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Three essays on banking integration in ASEAN = Trois essais sur l'intégration bancaire dan l'ASEAN / Lê Nguyễn Minh Phương

Tác giả : Lê Nguyễn Minh Phương

Nhà xuất bản : Université Paris-Saclay

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Sceaux, France

Mô tả vật lý : xxv, 194 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.160959

Chủ đề : 1. Hội nhập ngân hàng -- Đông Nam Á. 2. Luận án -- Pháp. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Đông Nam Á. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 29069
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 29070 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top