loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Fire resistance performance of recycled concrete / Babalola Olusola Emmanuel

Tác giả : Babalola Olusola Emmanuel

Nhà xuất bản : Ton Duc Thang University

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : lv, 246, [57] tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.1834

Chủ đề : 1. Bê tông -- Tái chế. 2. Cơ học ứng dụng. 3. Công trình xây dựng bê tông. 4. Công trình xây dựng chống cháy. 5. Khoa học vật liệu. 6. Kỹ thuật xây dựng dân dụng. 7. Luận án -- Việt Nam. 8. Phòng cháy. 9. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 29066
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 29067 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top