loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Evaluating surface water quality using artificial intelligence models for water management in concrete engineering / Tiyasha

Tác giả : Tiyasha

Nhà xuất bản : Ton Duc Thang University

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : xix, 156, [71] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.1834

Chủ đề : 1. Bê tông. 2. Bê tông trộn sẵn. 3. Chất lượng nước. 4. Kỹ thuật xây dựng dân dụng. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Quản lý chất lượng nước. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 29060
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 29061 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top