loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới từ tro trấu hấp phụ đồng thời chất hữu cơ, nitrat, phốt phát trong nước thải / Phan Phước Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nhật Huy

Tác giả : Phan Phước Toàn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nhật Huy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 193, [50] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.117

Chủ đề : 1. Hợp chất hữu cơ -- Tổng hợp. 2. Khoa học vật liệu. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nitrate. 5. Photphat. 6. Tro trấu. 7. Xử lý nước thải. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 29039
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 29040 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top