loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính bất định chính sách kinh tế và ổn định hệ thống ngân hàng / Nguyễn Thị Minh Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Xuân Vinh, Đào Lê Kiều Oanh

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Châu ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Xuân Vinh, Đào Lê Kiều Oanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, ix, 155, lxii, [41] tờ : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 330.9

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tài chính -- Việt Nam. 3. Tính bất định -- Khía cạnh kinh tế. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 29030
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 29031 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top