loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát thành phần hóa học cây thành ngạnh nam (Cratoxylum cochinchinese), sung thằn lằn (Ficus pumila) và sao đen (Hopea odorata) / Nguyễn Ngọc Chí ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chí ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Diệu Liên Hoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 193, [125] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Cây sao đen -- Thành phần. 2. Cây sung thằn lằn -- Thành phần. 3. Cây thành ngạnh nam -- Thành phần. 4. Dược liệu học. 5. Dược thảo. 6. Hóa học hữu cơ. 7. Hóa học thực vật. 8. Luận án -- Việt Nam. 9. Sản phẩm cây trồng -- Thử nghiệm. 10. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 29024
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 29025 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top