loading

Sách, tuyển tập

British Prime Ministers : a portrait gallery / introd. by Duff Cooper

Tác giả : introd. by Duff Cooper

Nhà xuất bản : Roy

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 177 tr. : tranh ảnh, 8 tờ tranh ảnh, chân dung ; 22 cm

Số phân loại : 352.230941

Chủ đề : 1. Thủ tướng -- Vương Quốc Anh. 2. Vương Quốc Anh -- Chính trị và chính quyền -- Thế kỷ 18. 3. Vương Quốc Anh -- Chính trị và chính quyền -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 679/2002
(K09.10_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top