loading

Sách, tuyển tập

Phụ nữ thông minh làm chủ công việc / Yukari Akiyama ; Dương Hồng Hoa dịch

Tác giả : Yukari Akiyama ; Dương Hồng Hoa dịch

Nhà xuất bản : Công Thương

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 198 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043628258

Số phân loại : 650.1082

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy thành công ở phụ nữ. 2. Phụ nữ -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 3. Phụ nữ -- Xử thế. 4. Thành công trong công việc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3175/2023
(11352/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3176/2023
(DN 1364/12)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top