loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A Study of female images in ancient Vietnamese Chinese legendary novels / Nguyễn Văn Luân

Tác giả : Nguyễn Văn Luân

Nhà xuất bản : Đại học Vũ Hán

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Vũ Hán, Trung Quốc

Mô tả vật lý : x, 211 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Luận án -- Trung Quốc. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học so sánh. 4. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28994
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28995 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top