loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Recovery of bioactive compounds from Robusta coffee pupl waste (Coffea canephora) and encapsulation of its phenolic-enriched extract / Trần Thỵ Minh Kiều

Tác giả : Trần Thỵ Minh Kiều

Nhà xuất bản : University of Newcastle

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Newcastle, Australia

Mô tả vật lý : xviii, 102 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 660.6

Chủ đề : 1. Cà phê Robusta. 2. Hợp chất hoạt tính sinh học thực vật. 3. Lớp Phenols -- Phân tích. 4. Luận án -- Úc. 5. Phế phẩm nông nghiệp. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28986
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28987 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top