loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Развитие инновационной культуры преподавателя в контексте управления университетом : (на материале деятельности вьетнамского национального университета г. Хошимина) / Mai Đăng Khoa ;

Tác giả : Mai Đăng Khoa ;

Nhà xuất bản : Волгоградский государственный университета

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Волгоград

Mô tả vật lý : 223 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.00959779

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giảng viên đại học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Luận án -- Nga. 5. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28983
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28984 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top