loading

Sách, tuyển tập

Trí thức giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa : sách tham khảo

Tác giả : Nguyễn Văn Sơn

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 268 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 378.009597

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng -- Việt Nam -- Đánh giá. 2. Giáo dục bậc cao -- Việt Nam. 3. Giáo dục đại học -- Phương hướng và mục tiêu. 4. Giáo dục và nhà nước -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1197/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1198/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top