loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu phát triển que thử phát hiện nhanh hai độc tố Toxa và Toxb của vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) trên tôm nuôi / Dương Ngọc Diễm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thị Nguyệt Thu

Tác giả : Dương Ngọc Diễm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thị Nguyệt Thu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 130, [68] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.089692

Chủ đề : 1. Bệnh hoại tử gan tụy cấp. 2. Bệnh vi khuẩn ở động vật. 3. Độc tố vi sinh vật. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Nhiễm Vibrio. 6. Nuôi tôm. 7. Tôm -- Bệnh. 8. Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. 9. Vi sinh vật học y học. 10. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28969
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28970 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top