loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô hình và phương pháp lập luận để trả lời các câu hỏi "tại sao" dựa trên cách tiếp cận phân tích diễn ngôn tiếng Việt / Nguyễn Trọng Chỉnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Phạm Hữu Đức

Tác giả : Nguyễn Trọng Chỉnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Phạm Hữu Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [13], 155, [40] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.35

Chủ đề : 1. Khai thác dữ liệu văn bản. 2. Khoa học máy tính. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phân tích diễn ngôn -- Việt Nam. 5. Tiếng Việt -- Phân tích diễn ngôn. 6. Truy xuất thông tin qua ngôn ngữ. 7. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Khoa học máy tính). 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28964
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28965 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top