loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tác động của các loại hình sinh kế đến môi trường cho mục tiêu bảo tồn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ / Lâm Vĩnh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Lê Phú, Lê Thanh Hòa

Tác giả : Lâm Vĩnh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Lê Phú, Lê Thanh Hòa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [15], 261, [41] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 333.720959779

Chủ đề : 1. Bảo tồn rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nghề nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ. 4. Rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ. 5. Sinh thái rừng ngập mặn -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Cần Giờ. 6. Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28961
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28962 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top