loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chế tạo và biến tính bề mặt màng mỏng WO3 và Chitosan:Oxit Graphen định hướng ứng dụng trong cảm biến / Tạ Thị Kiều Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Bách Thắng, Nguyễn Thị Liên Thương

Tác giả : Tạ Thị Kiều Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Bách Thắng, Nguyễn Thị Liên Thương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 114, [21] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.195

Chủ đề : 1. Khoa học vật liệu. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Màng mỏng điện môi. 4. Màng mỏng hữu cơ. 5. Thiết bị điện môi. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28958
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28959 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top