loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tư duy biểu trưng trong thơ : nghiên cứu trường hợp Emily Dickinson / Phạm Thị Hồng Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Phương Phương

Tác giả : Phạm Thị Hồng Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Phương Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [5], 213, [109] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 811.4

Chủ đề : 1. Dickinson, Emily Elizabeth, 1830-1886. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhà thơ Mỹ -- Thế kỷ 19. 4. Thơ Mỹ -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 5. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28946
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28947 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top