loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển nguồn nhân lực y tế đáp ứng sự nghiệp y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Trần Phiên

Tác giả : Phạm Ngọc Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Trần Phiên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, [213] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 331.1191610959779

Chủ đề : 1. Chính sách nhân lực -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Cơ sở y tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nhân viên y tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28934
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28935 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top