loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lí đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng Du lịch trong bối cảnh hội nhập / Nguyễn Doãn Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Văn Liên, Nguyễn Thị Thúy Hường

Tác giả : Nguyễn Doãn Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Văn Liên, Nguyễn Thị Thúy Hường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x tờ, 217, 57, [53] tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.20709597

Chủ đề : 1. Giảng viên cao đẳng và đại học -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Ngành du lịch -- Việt Nam. 5. Tổ chức và quản lý giáo dục -- Việt Nam. 6. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam. 7. Việt Nam -- Hội nhập kinh tế. 8. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài. 9. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28928
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28929 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top