loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Cơ sở lý luận xây dựng atlas các khu bảo tồn Việt Nam phục vụ phát triển bền vững / Văn Ngọc Trúc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Minh Vĩnh, Lê Đức Tuấn

Tác giả : Văn Ngọc Trúc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Minh Vĩnh, Lê Đức Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [17], 161, xliv, [37] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 333.7209597

Chủ đề : 1. Bảo tồn đa dạng sinh học -- Việt Nam. 2. Công viên quốc gia và khu bảo tồn -- Việt Nam -- Quản lý. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phát triển bền vững -- Việt Nam. 5. Quản lý môi trường -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28925
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28926 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top