loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam / Huỳnh Ngọc Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Hải

Tác giả : Huỳnh Ngọc Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Chí Hải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 197, lxxxi tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.141209597

Chủ đề : 1. Gia đình nông thôn -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phát triển nông thôn -- Việt Nam. 4. Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28913
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28914 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top