loading

Sách, tuyển tập

Làm gì để có việc làm và giữ được việc làm ? / Từ Lê biên soạn

Tác giả : Từ Lê biên soạn

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 331.125

Chủ đề : 1. Đào tạo nghề. 2. Nghề nghiệp. 3. Phỏng vấn việc làm. 4. Tạo việc làm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1167/2002
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1168/2002
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top