loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Elastic scattering at low energy within the microscopic nuclear structure models / Nguyễn Hoàng Tùng ; Supervisors : Tran Viet Nhan Hao, Philippe Quentin

Tác giả : Nguyễn Hoàng Tùng ; Supervisors : Tran Viet Nhan Hao, Philippe Quentin

Nhà xuất bản : University of Science

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : x, 73 tờ, [38] tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 30 cm + 1 file điện tử

Số phân loại : 539.74

Chủ đề : 1. Cấu trúc hạt nhân. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Mẫu hạt nhân. 4. Phản ứng hạt nhân năng lượng thấp. 5. Tán xạ đàn hồi. 6. Tán xạ Nucleon-nucleon.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28901
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top