loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bất ổn tài chính và khu vực kinh tế thực : trường hợp các nước đang phát triển khu vực ASEAN / Trần Thị Vân Trà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trần Phúc, Nguyễn Chí Đức

Tác giả : Trần Thị Vân Trà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trần Phúc, Nguyễn Chí Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 214, [44] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 file điện tử

Số phân loại : 332.0959

Chủ đề : 1. Chính sách tài chính -- Đông Nam Á. 2. Khủng hoảng tài chính -- Đông Nam Á. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28889
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top