loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chế tạo màng tim bò vô bào gia cường bằng glutaraldehyde và gắn heparin đạt tiêu chí làm mảnh vá tim mạch / Nguyễn Thị Ngọc Mỹ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Lê Bảo Hà

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Mỹ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Lê Bảo Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 108, [42] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 571.1

Chủ đề : 1. Glutaraldehyde. 2. Heparin -- Ứng dụng điều trị. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Màng tim bò. 5. Sinh lý học động vật. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28879
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28880 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top