loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tình hình song ngữ Việt - Cơ Ho : nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng / Vũ Văn Toán ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Khánh Thế, Đinh Lư Giang

Tác giả : Vũ Văn Toán ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Khánh Thế, Đinh Lư Giang

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [8], 158, 133, [39] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.922042

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngôn ngữ dân tộc thiểu số -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 3. Người Cơ Ho -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 4. Song ngữ -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 5. Tiếng Cơ Ho -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28876
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28877 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top