loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một vài lớp đại số Lie giải được đặc biệt và hình học các K-quỹ đạo của nhóm Lie liên thông, đơn liên tương ứng / Nguyễn Thị Mộng Tuyền ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Trịnh Thanh Đèo

Tác giả : Nguyễn Thị Mộng Tuyền ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Trịnh Thanh Đèo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 124 tờ, [17] tr. : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 512.2

Chủ đề : 1. Đại số. 2. Lớp đại số Lie. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Lý thuyết số. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28870
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28871 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top