loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu văn học tầm căn Trung Quốc từ góc nhìn sinh thái / Phan Thị Trà ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Lê Hoa Tranh

Tác giả : Phan Thị Trà ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Lê Hoa Tranh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 191, 128, [46] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.109

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Văn học Trung Quốc -- Lịch sử và phê bình. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28852
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28853 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top