loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Разностное схемы повышенного порядка точности для гиперболических уравлений / Hoàng Thị Kiều Anh ; Научный руководитель : Матус П.П

Tác giả : Hoàng Thị Kiều Anh ; Научный руководитель : Матус П.П

Nhà xuất bản : Белоруссий Государственный Университет

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Минск

Mô tả vật lý : 102 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 004.0151

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính -- Toán học. 2. Luận án -- Nga. 3. Phương trình vi phân Hyperbolic. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28908
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28909 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top