loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Stress ở nhân viên công tác xã hội / Vũ Thị Lụa ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điều, Bùi Thị Xuân Mai

Tác giả : Vũ Thị Lụa ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Văn Điều, Bùi Thị Xuân Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 177, 134, [53] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 155.9042

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nhân viên công tác xã hội -- Tâm lý học. 3. Quản lý stress. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28837
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28838 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top