loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu tấm / Lê Thanh Cao ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Đức Duy

Tác giả : Lê Thanh Cao ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Đức Duy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxi, 160, [7] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.1776

Chủ đề : 1. Kỹ thuật xây dựng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ổn định cấu trúc. 4. Tấm (Kỹ thuật). 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28828
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28829 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top