loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ thuế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai / Lê Thu Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Thạch

Tác giả : Lê Thu Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Thạch

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 143, cv, [40] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 336.2070959775

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp nhỏ -- Thuế -- Việt Nam -- Đồng Nai. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thuế kinh doanh -- Việt Nam -- Đồng Nai. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28825
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28826 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top