loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giáo dục cách mạng ở vùng Đông Nam Bộ (1945-1975) / Huỳnh Hồng Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Phạm Phúc Vĩnh

Tác giả : Huỳnh Hồng Hạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Phạm Phúc Vĩnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 170, 40 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Giáo dục và nhà nước -- Việt Nam -- 1945-1975. 2. Nam Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-1975. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28816
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28817 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top