loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông của tỉnh Lâm Đồng theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể / Hà Nguyễn Bảo Khuyên ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Lan Hương, Phạm Bích Thủy

Tác giả : Hà Nguyễn Bảo Khuyên ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Lan Hương, Phạm Bích Thủy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 266, [63] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 373.59769

Chủ đề : 1. Giảng dạy -- Chương trình hoạt động -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 2. Giáo dục trung học -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28810
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28811 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top