loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý chất lượng tại các trường Cao đẳng áp dụng mô hình khung quản lý chất lượng của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp / Lê Hoàng Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Dung, Đặng Thị Ngọc Lan

Tác giả : Lê Hoàng Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Dung, Đặng Thị Ngọc Lan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 229, [61] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.10109597

Chủ đề : 1. Đào tạo nghề -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Kiểm tra chất lượng -- Việt Nam. 3. Giáo dục đại học -- Quản lý -- Việt Nam. 4. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28807
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28808 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top