loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Tuấn

Tác giả : Nguyễn Minh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 188 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 330.9597

Chủ đề : 1. Kinh tế thị trường -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Chính sách kinh tế. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28795
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28796 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top