loading

Sách, tuyển tập

Hương ước làng Công giáo vùng đồng bằng sông Hồng : lịch sử và hiện tại : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Quế Hương

Tác giả : Nguyễn Thị Quế Hương

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 415 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786043083798

Số phân loại : 250.95973

Chủ đề : 1. Đời sống Thiên Chúa giáo. 2. Thiên Chúa giáo -- Việt Nam -- Đồng bằng Sông Hồng. 3. Bắc Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu; lịch sử hình thành, quá trình phát triển của hương ước làng Công giáo vùng Đồng bằng Sông Hồng; các tổ chức thiết chế và vấn đề tự quản, quản lý hành chính; các hoạt động kinh tế - xã hội - văn hoá; các sinh hoạt lễ nghi truyền thống và tục lễ cổ truyền... trong hương ước làng Công giáo trong đời sống văn hoá - xã hội hiện nay

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1897/2023
(1770/17)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1898/2023
(1770/18)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top