loading

Sách, tuyển tập

Nghệ thuật trang trí ở Bắc kỳ : bao gồm 64 hình khắc nằm ngoài bài viết và 48 hình nằm trong bài viết / Marcel Bernanose ; Du Uyên dịch ; Võ Nguyên Phong chú giải

Tác giả : Marcel Bernanose ; Du Uyên dịch ; Võ Nguyên Phong chú giải

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 238 tr. : minh họa ; 26 cm

ISBN : 9786043087192

Số phân loại : 745.095973

Chủ đề : 1. Nghệ thuật -- Bắc Việt Nam. 2. Trang trí và đồ trang trí -- Bắc Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1835/2023
Phục vụ đọc tại chỗ
Top