loading

Sách, tuyển tập

Quá trình di cư và hoạt động chính trị - xã hội của người Việt ở Lào (1893-1945) : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tác giả : Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 259 tr. : bảng, bản đồ ; 21 cm

ISBN : 9786043084696

Số phân loại : 325.25970594

Chủ đề : 1. Lào -- Di cư và nhập cư -- 1893-1945. 2. Việt Nam -- Di cư và nhập cư -- 1893-1945.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày quá trình di cư của người Việt đến Lào (1893 - 1945); hoạt động chính trị - xã hội của người Việt ở Lào (1893 - 1945); nhận xét về quá trình di cư và hoạt động chính trị - xã hội của người Việt ở Lào (1893 - 1945)

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1808/2023
(3595/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1809/2023
(3595/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top