loading

Sách, tuyển tập

Học thuật binh pháp : học thuyết / Phạm Giật Đức

Tác giả : Phạm Giật Đức

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 99 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043086164

Số phân loại : 355.42

Chủ đề : 1. Khoa học và nghệ thuật quân sự.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày kiến thức học thuật binh pháp về phân hệ chiến tranh, thuật dùng binh, so sánh quân thế và thế chiến pháp. Đưa ra nhận xét về binh pháp từ các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1768/2023
(5189)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1769/2023
(5189/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top