loading

Sách, tuyển tập

Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Phương Hòa chủ biên

Tác giả : Lê Phương Hòa chủ biên

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 253 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm

ISBN : 9786043084252

Số phân loại : 331.1191338109597

Chủ đề : 1. Cung ứng lao động -- Việt Nam. 2. Dịch chuyển lao động -- Malaysia. 3. Dịch chuyển lao động -- Thái Lan. 4. Dịch chuyển lao động -- Việt Nam. 5. Nông nghiệp -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày cơ sở lý luận của dịch chuyển lao động nông nghiệp. Dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan và Malaixia. Các nhân tố tác động đến dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan và Malaixia. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1766/2023
(3910/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1767/2023
(3910/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top