loading

Sách, tuyển tập

Người Thầy : truyện / Nguyễn Chí Vịnh

Tác giả : Nguyễn Chí Vịnh

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 495 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045193327

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Đặng Trần Đức, 1922-2004. 2. Sĩ quan tình báo -- Việt Nam -- Tiểu sử. 3. Tướng -- Việt Nam -- Tiểu sử. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1643/2023
(VH 3775)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1644/2023
(VH 3775/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top