loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số phương trình khuếch tán có yếu tố ngẫu nhiên / Trần Ngọc Thạch ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Minh Quân

Tác giả : Trần Ngọc Thạch ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Minh Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 173 tờ, [30] tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515

Chủ đề : 1. Giải tích toán học. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình khuếch tán. 4. Quá trình ngẫu nhiên. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28743
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28744 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top