loading

Sách, tuyển tập

Phát huy yếu tố con người trong lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay / Hồ Anh Dũng

Tác giả : Hồ Anh Dũng

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 166 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 331.11

Chủ đề : 1. Kinh tế lao động -- Việt Nam. 2. Nhân lực -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 971/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 972/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 3144
Phục vụ đọc tại chỗ
Top