loading

Luận án, luận văn

Foundations of order-sorted fuzzy set logic programming in predicate logic and conceptual graphs / Tru H. Cao

Tác giả : Tru H. Cao

Nhà xuất bản : University of Queensland

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Australia

Mô tả vật lý : xv, 255 tr. : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 511.313

Chủ đề : 1. Hệ thống mờ. 2. Logic mờ. 3. Luận án -- Úc. 4. Lý thuyết đồ thị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11309
Phục vụ đọc tại chỗ
Top